MacDonald & Associates to niezależna firma świadcząca usługi bankowości inwestycyjnej, dostarczająca wysokiej jakości, bezstronne doradztwo spółkom prywatnym i giełdowym, inwestorom instytucjonalnym oraz family offices. Naszą specjalizacją są usługi doradcze w zakresie fuzji i przejęć (M&A), obejmujące szeroko rozumianą sprzedaż i przejęcia przedsiębiorstw, inwestycje strategiczne i joint ventures, zbywanie aktywów i transakcje typu spin-off. Nasza firma ma również doświadczenie w pozyskiwaniu kapitału typu equity, mezzanine i dłużnego.

Nasza firma została założona w 2020 roku przez Edwarda MacDonalda, doświadczonego bankiera inwestycyjnego, który przed założeniem MacDonald & Associates był założycielem i Partnerem Zarządzającym CAG, jednej z najbardziej znaczących firm doradztwa finansowego w Europie Środkowej z historią ponad 60 zakończonych transakcji od momentu jej powstania w 1999 roku.

Przed założeniem CAG, Edward MacDonald pracował w dziale bankowości inwestycyjnej Donaldson, Lufkin & Jenrette (obecnie Credit Suisse) w Nowym Jorku i San Francisco, doradzając najbardziej wpływowym globalnym firmom technologicznym, takim jak Oracle, Symantec i Sequoia Systems. Pan MacDonald pracował również jako Dyrektor w warszawskim oddziale ABN Amro Corporate Finance oraz w Polish American Enterprise Fund (obecnie Enterprise Investors).

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w bankowości inwestycyjnej i doradztwie strategicznym, Edward MacDonald jest weteranem branży, który doradzał przy ponad 100 zakończonych transakcjach w Europie Środkowej i Stanach Zjednoczonych.

Pan MacDonald wspierany jest przez zespół oddanych profesjonalistów, którzy przestrzegają najwyższych standardów etycznych i posiadają bogate doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, finansach przedsiębiorstw i doradztwie strategicznym.

Koncentrując się wyłącznie na udzielaniu niezależnych porad, nie jesteśmy obciążeni żadnymi rzeczywistymi lub domniemanymi konfliktami interesów. Nasza firma powstała z prostą misją – stać się zaufanym doradcą naszych klientów, zapewniając im wysokiej jakości, indywidualne i bezstronne porady w celu nawiązania trwałych relacji.


SPECJALIZUJEMY SIĘ W ZŁOŻONYCH SYTUACJACH

Edward MacDonald i jego zespół, podejmują się trudnych zadań i złożonych sytuacji, z przekonaniem, że mogą wykorzystać najlepsze praktyki i wnioski wyciągnięte z osobistego nadzorowania realizacji znacznej liczby transakcji w regionie. Ze względu na dziedzictwo historyczne gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) prezentują wyjątkowe możliwości i wyzwania w porównaniu z ich rozwiniętymi i dojrzałymi zachodnimi odpowiednikami. Równolegle z bezprecedensowymi postępami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi regionu osiągniętymi w ostatnich dziesięcioleciach, przy znacznie krótszym okresie panowania zliberalizowanych rynków, kraje Europy Środkowo-Wschodniej są świadkami postępującego dojrzewania ram regulacyjnych i praktyk biznesowych, zbliżając się do tych, które ułatwiają transakcje w innych miejscach w wysoko rozwiniętych gospodarkach. W tym celu inwestujemy czas i zasoby, aby zrozumieć klienta, jego działalność i wyjątkowe czynniki wpływające na sytuację, wykorzystując tę ​​wiedzę z naszym unikalnym zrozumieniem lokalnego środowiska transakcyjnego, aby zapewnić prawdziwie wartościowe doradztwo, które służy długoterminowym interesom naszych klientów i skutkuje zawieraniem transakcji na najlepszych możliwych warunkach i we właściwym czasie dla klienta, a nie doradcy.

BĘDĄC PRZEDSIĘBIORCAMI ROZUMIEMY NASZYCH KLIENTÓW I ICH WYZWANIA

Działając na zasadzie partnerstwa, doskonale rozumiemy realia biznesowe, z którymi zmagają się nasi klienci zarówno na co dzień, jak i przy podejmowaniu długoterminowych decyzji strategicznych. W porównaniu ze swoimi odpowiednikami w globalnych franczyzach, specjaliści z MacDonald & Associates polegają wyłącznie na dochodach z finansów korporacyjnych generowanych przez zadowolonych klientów, a nasz duch przedsiębiorczości i zachęty ekonomiczne są bezpośrednio powiązane z interesami naszych klientów. Rezultatem jest długa historia powtarzalnych transakcji z klientami regularnie powracającymi do nas w celu doradztwa przy kolejnych transakcjach, często z innej branży niż ta, w której doradzaliśmy pierwotnie. Tacy klienci przywiązują mniejszą wagę do długiej listy marketingowej sfinalizowanych transakcji, w przypadku których duża firma finansowa mogłaby prowadzić ogolne doradztwo, a większą wagę przykładają do faktycznej wiedzy i doświadczenia oddanego i zaufanego zespołu, który jest odpowiedzialny za sfinalizowanie określonej transakcji, która jest dla nich niezwykle ważna.

KONCENTRACJA NA PRZEJRZYSTOŚCI, ZORGANIZOWANY I SKUTECZNY PROCES TRANSAKCYJNY ORAZ BRAK KONFLIKTÓW INTERESÓW

Zapewniamy doradztwo strategiczne i finansowe w wielu branżach, w tym w branży konsumenckiej oraz w handlu detalicznym, a także w opiece zdrowotnej, przemyśle, telekomunikacji i technologii. W rezultacie specjaliści z MacDonald & Associates zgromadzili bogatą wiedzę na temat wszystkich tych rynków. Jednak najwyższa wartość dodana wynika z naszego głębokiego doświadczenia w przeprowadzaniu dużej liczby różnych rodzajów transakcji w tak szerokim zakresie sektorów. Rezultatem jest dogłębne zrozumienie wielu czynników organizacyjnych i behawioralnych, przekładających się na udaną transakcję, efekty której regularnie przewyższają oczekiwania klientów. Nie koncentrowanie się na konkretnych sektorach pozwoliło nam stać się ekspertami w samym procesie transakcyjnym i zgromadzić unikalne spostrzeżenia i praktyki, które mają uniwersalne zastosowanie w różnych branżach.

Ponadto, nie świadczymy usług w zakresie pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi ani wystawiania rekomendacji giełdowych. Naszym jedynym celem jest, i zawsze będzie, strategiczne doradztwo finansowe. W związku z tym, nie jesteśmy obciążeni żadnymi faktycznymi, potencjalnymi lub domniemanymi konfliktami interesów.

SZEROKIE DOŚWIADCZENIE W REGIONIE

Zespół MacDonald & Associates wspierał wielu klientów i firmy w szerokim zakresie zadań z zakresu finansów korporacyjnych, głównie w Polsce, Rumunii, Ukrainie, Serbii i Mołdawii. Nasze doświadczenie obejmuje zarówno rynek krajowy, jak i międzynarodowy w szerokim zakresie fuzji i przejęć po stronie sprzedającej, fuzji i przejęć od strony kupującej oraz projektów związanych z pozyskaniem kapitału.

BEZKOMPROMISOWA RZETELNOŚĆ

Nasza nazwa prawna, Advisory Trust Group, z dumą podsumowuje naszą podstawową filozofię - konsekwentne zapewnianie bezinteresownego doradztwa jako zespół, zapewniając długoterminowe zaufanie i poczucie pewności naszych klientów. Decyzja o zarejestrowaniu firmy jako „MacDonald & Associates” wynika z wkładu wielu zadowolonych klientów, z których wszyscy mieli bardzo pozytywne skojarzenia z panem Edwardem MacDonaldem i wieloma członkami zespołu, z którymi współpracował przez ponad 30 lat bankowości inwestycyjnej. Naszym celem jest zawsze udostępnienie zespołu profesjonalistów, którzy na pierwszym miejscu stawiają interesy klientów, będąc dumni z faktu, że reputacja zawodowa ostatecznie opiera się na uczciwości w każdym aspekcie transakcji biznesowych. Długa historia pomyślnie sfinalizowanych oraz powtarzalnych transakcji to satysfakcjonujący wynik.