Praktyki / staże

MacDonald & Associates prowadzi całoroczny program stażowy skierowany do studentów i absolwentów posiadających wybitne kwalifikacje akademickie i wykazujących zainteresowanie branżą doradztwa finansowego.

Nasi stażyści zdobywają niezrównane doświadczenia i znajomość cyklu transakcji, a także są pod stałą opieką mentorską starszych specjalistów z branży. Oczekujemy od naszych stażystów wzięcia pełnej odpowiedzialności za efekty swojej pracy, a w zamian za to powierzane są im im złożone i interesujące zadania, takie jak analiza finansowa, modelowanie finansowe i wyceny, dogłębne badania branżowe i przygotowywanie kluczowych prezentacji skierowanych do najwyższego kierownictwa wiodących przedsiębiorstw.

Zapewniamy środowisko pracy sprzyjające szybkiemu uczeniu się osobom, które dobrze radzą sobie w pracy zarówno zespołowej jak i indywidualnej. Praca w naszej firmie to duże, aczkolwiek dające satysfakcję, wyzwanie, jako iż zapewniamy wysoce cenione doradztwo wiodącym firmom i inwestorom instytucjonalnym.


Praca

Dążymy do wspierania rozwoju zawodowego specjalistów z branży doradztwa finansowego na wszystkich szczeblach. Zapewniamy naszym pracownikom szeroki wachlarz możliwości rozwoju zawodowego i osobistego poprzez możliwości pracy nad złożonymi projektami M&A dla klientów w Polsce i Europie Środkowej.


Aplikuj


Zawsze jest właściwy czas, aby ubiegać się o stanowisko w MacDonald & Associates. Rozważamy napływające aplikacje w sposób ciągły.

Niezależnie od tego, czy ubiegasz się u nas o staż, czy o pracę na pełny etat, prześlij swoje CV w formacie PDF na adres careers@macdonald.com.pl.